מכרז פומבי דו שלבי מס' 04/2021 לניהול 3 מאגדים (ביו שבבים, Lab on Chip, Get AI)

תאריך אחרון להגשה

14/09/2021

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות“), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעוניינת בקבלת הצעות לניהול 3 מאגדים כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם.

  1. מהות ההתקשרות:

ניהול שלושת המאגדים, כפי שהם מפורטים במסמכי המכרז:

שם המאגד

תחום פעילות

ביו שבבים –IGBCTECH

טכנולוגיות חדשניות לטובת חיישנים ביולוגיים

Lab on Chip

מערכות דיאגנוסטיקה פשוטות ויעילות

Get AI

הסברתיות של מערכות מבוססות AI נוירוני

 

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז מנהלי מאגדים
קובץ להורדה

נספחים

הסכם נספח למכרז מנהלי מאגדים 2021
קובץ להורדה
קובץ טופס השתתפות במכרז מקוון - מנהלי מאגדים 2021
קובץ להורדה
מנהלי מאגדים -טופס הצעה
קובץ להורדה
קובץ מנהלי מאגדים -טופס הצעה-מסמכים להגשה בוורד
קובץ להורדה
מודעה לעיתון
קובץ להורדה