הודעה על התקשרות בעילת ספק יחיד עם החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי מדינה בע"מ (מועדון הצרכנות "טוב")

תאריך אחרון להגשה

27/01/2021

תמצית הודעה

הודעה בדבר כוונתה של רשות החדשנות להתקשר עם החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי מדינה בע”מ (מועדון הצרכנות “טוב”), בהסכם להטבות בתחומי תרבות, נופש, פנאי וצרכנות לרווחת עובדי הרשות, בפטור ממכרז בעילת ספק יחיד.

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות” או “הרשות“) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 3(29) לתקנות.

שם הספק:  החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי מדינה בע”מ.

 

מהות ההתקשרות:

 1. הרשות מבקשת להתקשר עם החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע”מ, המפעילה את מועדון הצרכנות “טוב”, בהסכם להטבות תרבות, נופש, פנאי וצרכנות לרווחת עובדי הרשות, לתקופה שמיום 30/4/2021 ועד ליום 30/4/2024, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות.
   
 2. החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע”מ (להלן: “החברה“) הוקמה על ידי מדינת ישראל, על מנת לספק שירותי רווחה ותרבות לעובדי המדינה וגימלאיה. היא פועלת כחברה מעורבת, כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, תשל”ה-1975, ובמניותיה מחזיקים המדינה, הסתדרות עובדי המדינה ועובדי המדינה.
   
 3. מועדון “טוב”, המופעל על ידי החברה, פועל להשיג מגוון רחב של הצעות, פעילויות, שירותים ומוצרים בתחום התרבות, הנופש, הפנאי והצרכנות, במחירים ובתנאים הטובים ביותר עבור עובדי המדינה וגימלאיה.

 

בין היתר השירותים הניתנים לעובדי הרשות במסגרת המועדון:

 • שירותי תרבות ופנאי: הצגות ומופעים, כניסה לאתרים ופארקים, אתרי ספא, הצגות ילדים, סיורים ועוד.
 • תיירות ונופש: נופשים בארץ ובחו”ל.
 • שוברי הנחה: שוברי אירוח ולינה, מסעדות ובתי קפה, טיפולים קוסמטיים, קולנוע, ספרי קריאה וספרי לימוד ועוד.
 • השכלה והעשרה: קורסי העשרה והכשרה מסוגים שונים.
 • הטבות כלליות: רכישת ספרים וציוד לבית הספר בהנחה, רכישת תלבושת אחידה לבית הספר ועוד.
 • ביטוחים: ביטוחי בריאות, שיניים, רכב, דירה, משכנתא, נסיעות לחו”ל ועוד.
 • צרכנות: הנחות והטבות בבתי עסק שונים.
   

הגורמים המקצועיים ברשות קיימו פגישות עם ספקים פוטנציאליים בשנים עברו, אשר במסגרתן הסכימה החברה להעניק לעובדי הרשות, בהיותה תאגיד סטטוטורי, הטבות מועדון זהות לאלה המוענקות על ידיה לעובדי המדינה, כנגד תשלום בסך של 285 ₪  בתוספת מע”מ בגין כל עובד של הרשות, על ידי הרשות.

הגורמים המקצועיים ברשות  לא מכירים ארגון צרכנות אחר אשר נותן את השירותים באופן דומה ובהיקף “שמועדון טוב” נותן. כמו כן, השירותים האמורים ניתן למגזר הציבורי בלבד.

 1. מבדיקה באינטרנט של יחידות שונות במגזר הממשלתי עולה, כי החברה למפעלי כלכלה ותרבות היא כיום הגוף היחיד המתוקצב באמצעות משרד האוצר, ומספקת את השירות לעובדים במגזר הממשלתי/ציבורי בהרשאת משרד האוצר, תוך הענקת מחירים מוזלים ומסובסדים למגוון שירותי תרבות, נופש, פנאי וצרכנות, בהיקף נרחב ובפריסה ארצית, ללא כל התחייבות מצד העובד.
 2. נוכח האמור, מבקשת הרשות להתקשר עם החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי מדינה בע”מ בפטור ממכרז בעילת ספק יחיד, לפי תקנה 3(29) לתקנות.
 3. ההתקשרות המבוקשת היא לתקופות שבין 30/4/2021 ועד 30/04/2024.

 

תקופת ההתקשרות: מיום 30/4/2021 ועד 30/04/2024.

עלות ההתקשרות: כ-50,000 ₪ לשנה בתוספת מע”מ, ובסה”כ כ-150,000 ₪ לכל התקופה המבוקשת בתוספת מע”מ

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך לברי וורם, מנהל המכרזים והתקשרויות ברשות החדשנות, באמצעות כתובת המייל: Barry.Wurm@innovationisrael.org.il  וזאת עד ליום 27.01.2021.