הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים בתחום יעוץ משפטי בענייני מכרזים ומשפט מנהלי, לרבות ליטיגציה בתחומים אלה, לפי תקנה 16(ג) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

תאריך אחרון להגשה

05/09/2018

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות“), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (“מו”פ“) בישראל, מודיעה בזאת על כוונתה לערוך רשימת מציעים בתחום יעוץ משפטי בענייני מכרזים ומשפט מנהלי, לרבות ליטיגציה בתחומים אלה, בהתאם לתקנה 16(ג) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“).

לתשומת לבכם/ן: הועלה קובץ מענה לשאלות הבהרה (ראו קובץ בתחתית עמוד זה)

מסמכי המכרז

רשות החדשנות-הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים
קובץ להורדה

נספחים

טבלה למילוי בהקלדה - ניסיון המציע ביעוץ משפטי
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה - רשימת מציעים
קובץ להורדה