הודעה בדבר התקשרות רשות החדשנות עם Christian Elze בפטור בעילת ספק יחיד

תאריך אחרון להגשה

26/12/2018

תמצית המכרז

הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית בפטור בעילת ספק יחיד, לפי תקנה 29(3) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 – Christian Elze:

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

תמצית הודעה

שם הספק: Christian Elze

 

מהות ההתקשרות:

 1. הכנת תכנית אסטרטגית אופרטיבית לפיתוח תחום מדעי החיים והביופארמה בישראל. ותרגומה של תוכנית זו לתוכניות אופרטיביות. המטרה – לבנות תהליך של בדיקת התכנית המוצעת והבקרה שלה כבר בשלבים המוקדמים להכנתה, על מנת לוודא התאמתה לשוק הגלובלי כדי להבטיח את הצלחתה.
 2. התקשרות זו כוללת עבודה בקשר מידי ורציף עם מומחים בין לאומיים, כולל מספר פגישות בארץ עם נציגי הרשות ומובילי דעה, ואפשרות לליווי של תהליכי ההטמעה והבקרה שלהם, בתנאים שלא ידרשו עבודה רציפה, אלא לפי תכנית שנתית מובנית שתיקבע בהמשך ביחד עם היועץ.

 

תקופת ההתקשרות: שנתיים

 

עלות ההתקשרות: כ- 100,000 בתוספת מע”מ כדין.

 

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד:

 1. רשות החדשנות בחנה את התעשייה בארץ, והגיעה למסקנה כי למרות ניתוחים והצעות בשנים עברו, ולמרות ההשקעה בתחום הרפואה ומדעי החיים, אין בארץ תעשייה ביוטכנולוגית וביופארמה ברת קיימה.
 2. ניתוח ראשוני על ידי הרשות הראה, כי יש פוטנציאל לקידום המדע לתעשייה ברת קיימה בארץ, זוהו כשלי שוק עיקריים וכיוונים ראשונים לפתרון לאור המידע הקיים לגבי הבסיס המדעי, התהליכים התרגומיים (Translational Research) והשירותים הנדרשים לצורך בנייה בישראל של אקוסיסטם חדשני ותומך לקידום תעשיית הביופארמה.
 3. הרשות החלה בהכנת תכנית הבוחנת את הכשלים והחסרים לאורך כל שלבי הפיתוח, בהתייעצות עם מובילי דעה, והיא בוחנת את הכלים הקיימים ברשות החדשנות והתאמתם לתוכנית החדשה.
 4. המדינה במשך שנים לא הצליחה להשיג את המטרות של השקעות זרות בחברות תרופות ישראליות, למעט חברת טבע, ולנושא יש משמעויות רחבות היקף בתחום המו”פ.
 5. ההזדמנות שקיימת כעת הינה הזדמנות היסטורית אשר עשויה לחבר בין עולם התרופות הקלאסי לבין העולמות של בינה מלאכותית שחזקים בישראל ופיתוח של תרופות מותאמות אישית שהינו העתיד ברפואה, קיימת לרשות הזדמנות כעת להפוך את ישראל למובילה בתחום זה.
 6. כיום מפתחים תרופות שמתאימות לממוצע האוכלוסיה, לכן יעילותן נמוכה. המטרה בעתיד הינה לייצר תרופות מותאמות אישית – מתן תרופה מתאימה לאדם ספציפי ובמינון הנכון.
 7. המטרה הינה להקים אקוסיטסיטם בישראל של פיתוח תרופות מותאם אישית. כדי לבצע את התוכנית, הרשות נזקקת לייעוץ לגבי התמריצים הנדרשים על מנת להביא חברות מחו”ל שישקיעו בארץ בתחום זה. הרשות צריכה לבחון את הדרך היעילה ביותר כדי להביא את החברות הללו להשקיע בישראל.
 8. לאור זיהוי כשלי שוק וחסרים משמעותיים באקוסיסטם בישראל בתחום הביופארמה, וכמו כן צורך אסטרטגי ומידי בבחינת מדיניות הרשות והכלים הקיימים שברשותה, הרשות מבקשת להתקשר באופן מידי עם יועץ/ת חיצוני בין-לאומי המתמחה בהכנת תכניות אסטרטגיות ותרגומן לתוכניות אופרטיביות לתעשיית הביופארמה בעולם.
 9. המטרה – לבנות תהליך של בדיקת התכנית המוצעת והבקרה שלה כבר בשלבים המוקדמים להכנתה, על מנת לוודא התאמתה לשוק הגלובלי ולתכניות דומות בארצות אחרות, כדי להבטיח את הצלחתה.
 10. התקשרות זו כוללת עבודה בקשר מידי ורציף עם מומחים בין לאומיים, כולל מספר פגישות בארץ עם נציגי הרשות ומובילי דעה בחצי השנה הקרובה, ואפשרות לליווי של תהליכי ההטמעה והבקרה שלהם, בתנאים שלא ידרשו עבודה רציפה, אלא לפי תכנית שנתית מובנית שתיקבע בהמשך ביחד עם היועץ.
 11. אותר מומחה בתחום – Christian Elze, שלאחרונה סיים התקשרות עם אוניברסיטת תל אביב, שבמסגרתה הכין תכנית אסטרטגית אופרטיבית לפיתוח תחום מדעי החיים והביופארמה. במסגרת עבודה זו רכש Christian ניסיון רב בהערכת השטח המדעי והתשתיתי לתעשיית הביופארמה בישראל.
 12. Christian הוא מומחה בין-לאומי בתחום המחקר התרגומי והביופארמה, עם ניסיון של מעל 10 שנים בבניית תכניות אסטרטגיות ועסקיות לתעשיית הביופארמה בעולם, והוא ביצע מספר פרויקטים דומים לרשויות במדינות אחרות ולחברות ביוטכנולוגיה באירופה ובארה”ב וביפן.
 13. Christian מביא ניסיון מרשים בתחום, עם היכרות מעמיקה של התעשייה בעולם ועם היכרות מעמיקה של האקוסיסטם בישראל, ולכן בעל ערך רב וייחודי לבניית תכנית מוצלחת שמתאימה לתעשייה הבין-לאומית. Christian זמין למתן השירות המבוקש, ומוכן להתקשר עם הרשות.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך למר צחי שנרך, מנהל המערך הטכנולוגי ברשות החדשנות, באמצעות כתובת המייל Zachi.Schnarch@innovationisrael.org.il  וזאת עד ליום 26.12.2018 בשעה: 13:00.