הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - חברת ספארק ביונד

תאריך אחרון להגשה

02/11/2020

תמצית הודעה

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

 

שם הספק: חברת ספארק ביונד בע”מ (להלן: “SparkBeyond“).

מהות ההתקשרות: לאחר מחקר מעמיק שהרשות ביצעה ברמה בין-לאומית, בסיוע מומחים, נמצא כי ספארק ביונד בע”מ יכולה להנגיש ולהתאים לרשות כלי מבוסס AI , העומד כיום בתכונות הבאות – הנדרשות לרשות:

  • תשתית מבוססת בינה מלאכותית, אשר תאפשר שאילתות מורכבות בהתאמה לצרכים המשתנים ולמשימות שמבצעים בעלי התפקידים השונים ברשות;
  • תשתית טכנולוגית בעלת יכולות לשליפת מידע מגוון (עסקי, טכנולוגי, מדעי, פטנטים ועוד) ממקורות מידע רבים, בו זמנית, באופן ממוכן;
  • יכולת להנגיש את המידע הנאסף, באופן ברור וקל, למשתמשים ברמות שונות (בודקים, אנשי רשות, ועדות..), כתלות בצרכים השונים שלהם;
  • יכולת טכנולוגית שתאפשר לשלב בהמשך בין מידע פנימי של הרשות (כגון פרמטרים שונים של החברות שמגישות בקשות לרשות, תוכן טכני מתוך הבקשות, אחוזי אישור ועוד), לבין מידע חיצוני – כגון השקעות בתחום בעולם / בארץ, חידושים בתחום, כמות האזכורים והפרסום של תחום מסוים ועוד.
  • תשתית מוכחת ברמת מוכנות והתאמה גבוהה, אשר אינה דורשת פיתוח מהותי, אלא רק התאמה לצרכי הרשות;

היקף ההתקשרות השנתי המוערך: כ- 350,000 דולר לשנה (כולל מע”מ).

תקופת ההתקשרות: שנה + אופציה לשנה נוספת, בעלות של 200,000 דולר בתוספת מע”מ כדין.

 

עיקרי חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות, בדבר היות הספק ספק יחיד:

בבדיקה מעמיקה שנעשתה על ידי גורמים ברשות ומומחים נמצא, כי אלה הם היתרונות הייחודיים של חברת SparkBeyond, אשר תואמים את צרכי הרשות:

בעוד חברות אחרות מפתחות מערכות AI לשימושים ספציפיים, כמו אבטחת סייבר, ניהול מכירות / מונטיזציה או תחזוקה של מתקנים, המערכת של SparkBeyond היא מערכת איסוף וניתוח מידע גנרית, שמתאימה את עצמה למגוון תחומים שבהם היא נדרשת. גמישות זאת היא מאפיין ייחודי של החברה ברמה העולמית, כפי שאכן מעידה הפעילות העסקית של החברה, והיא התכונה שנדרשת כמענה לצרכי הרשות, שכן נדרש לכסות קשת רחבה של תחומי תוכן קיימים וחדשים.

 

פלטפורמת ה-AI של SparkBeyond מבוססת על 4 סוגי אינטליגנציה ממוכנת, אשר הרשות נדרשת להשתמש בארבעתם יחד: 

  • חישובית – המערכת מחברת פיסות קוד פתוח, פונקציות ואלגוריתמים שנמצאים ברשת –  בבחינת “הקוד הפתוח מתחיל להיות מודע אחד לשני”; 
  • שליפת נתונים מהרשת – המערכת אוספת כמויות עצומות של נתונים על המתרחש בעולם, למשל ההיסטוריה של מזג האוויר, מפות, GIS, אירועים חדשותיים שהתרחשו, מאגרי מידע כמו אוכלוסיית כדור הארץ, התפרצויות של מחלות, מידע עסקי ועוד; 
  • יצירת היפותזות ממידע מרחבי הרשת – המערכת סורקת את הרשת, ויוצרת גרף של סיבה ותוצאה לאירועים שונים ממאמרים וממחקרים שונים. 
  • שילוב של אינטליגנציה אנושית וחוכמת ההמונים. לאחר שהמערכת אוספת נתונים שונים (סוג 2 וסוג 3), היא מפעילה את האינטליגנציה החישובית שלה (סוג 1), כדי לסרוק מאגרי קוד פתוח וסביבות AI שונות, על מנת למצוא את הנוסחה המתאימה ביותר לטיב היחסים בין מיליוני המשתנים ופריטי המידע השונים שהיא איתרה.

 

בנוסף לאמור לעיל, מערכת האיסוף וניתוח המידע של  SparkBeyond היא גנרית, ומתאימה את עצמה למגוון תחומים שבהם היא נדרשת.

לחברת SparkBeyond ישנם כבר כיום כל הכלים הקיימים אשר הרשות צריכה לשימושיה, ונדרשת רק התאמה ברמת ההנגשה של הכלים למשתמשים. דבר זה חוסך זמן וכסף רב, שכן אין צורך ב”פיתוח מאפס”. זאת, לצד העובדה, שקיימת יעילות מוכחת לכלים הקיימים שלה משימושים דומים עבור גופים גדולים.

לאור היתרונות, הייחודיות ובלעדיות יכולותיה הטכנולוגיות המוכחות של SparkBeyond, הרשות מעוניינת להתקשר עם  SparkBeyond, על מנת להתאים ולהנגיש את כלי ה-AI שברשותה לצרכי הרשות.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך לד”ר דנה גורביץ’, מנהלת יחידת הCTO- ברשות החדשנות, באמצעות כתובת המייל Dana.Gourevich@innovationisrael.org.il, וזאת עד ליום 2.11.2020 בשעה: 09:00.