הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד; היועץ עמית בר סלע עבור שירותי סיוע לתהליכי בדיקה (due diligence) משולבי מיכון

תאריך אחרון להגשה

06/05/2024

תמצית המכרז

הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית בפטור בעילת ספק יחיד עם היועץ עמית בר סלע עבור שירותי סיוע לתהליכי בדיקה (due diligence) משולבי מיכון.

 

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

 

שם הספק: עמית בר סלע

מהות ההתקשרות: שירותי סיוע לתהליכי בדיקה (due diligence) משולבי מיכון וסיוע בהטמעת כלי בינה מלאכותית ובינה עסקית ובדיקתם.

 

היקף ההתקשרות: תעריף שעתי של  299 ₪ בתוספת מע”מ כדין, בתקרה ממוצעת של 90 שעות חודשיות וכן עלויות נסיעות כמקובל בנהלי הרשות (סה”כ לשנה סך של עד- 350,000 ₪ בתוספת מע”מ כדין).

 

תקופת ההתקשרות: שנה + אופציה לשנה נוספת.

 

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד:

הרשות פיתחה ומפתחת כלים טכנולוגים אשר מסייעים בבדיקת בקשות אשר מוגשות אל הרשות. לאור ההשקעה הגדולה עד כה של הרשות במערכות אלו, ולצורך ביצוע הטמעה של מערכות אלו בארגון, וכן לטובת הפקת מסקנות לגבי הנדרש לשיפור המערכות הללו ולצורך בחינת עלות-תועלת שלהן, לקראת קבלת החלטות על המשך פעילותן. נדרשת לרשות סיוע במאמץ ההטמעה המתוכנן אשר עתיד להתחיל לאחר פסח 2024.

החטיבה הטכנולוגית איתרה מומחה ייחודי בתחום – עמית בר-סלע, אשר צבר ניסיון רב שנים הן כמשקיע בקרן הון-סיכון והן בפיתוח ובהטמעה של כלים מבוססי דאטה, לשיפור תהליכי בדיקות הנאותות להשקעה בקרנות הון סיכון מובילות.

עמית פיתח  כלי דאטה תומכי השקעה לצוות ההשקעות, שבוססו הן על מאגרי מידע חיצוניים (כדוגמת Cruchbase, IVC, CB Insights) והן על תשתית הדאטה הפנימיות של הארגונים שבהם פעל. לצד זה, שילב עמית כלים נוספים להנגשת התובנות שנוצרו תוך שימוש בכלי בינה עסקית, שגם הרשות עושה בהם שימוש.

הצוות שהוביל עמית, עסק באפיון, בפיתוח ובהטמעה של כלי דאטה לצוות ההשקעות ושאר מחלקות הארגון, במגוון טכנולוגיות שונות, וכן פיתח פרקטיקות לבחינת תהליכי הטמעה ומדידתם בדומה לכלים שמפתחת ומפעילה הרשות.

בנוסף, העובדה שעמית עבד כמשקיע הון-סיכון מספר שנים רב, מעניקה לו היכרות עמוקה עם אופן עבודתם וצרכיהם של צוות בודקי הרשות. הניסיון הנ”ל לצד ההתמחות במערכות מידע הינו קריטי להבנת משתמשי הקצה של הכלים המוטמעים ואופן עבודתם, ולכן מהווה תנאי סף לטובת בחינת התאמת הכלים לצרכים ובחינת התועלת שלהם כחלק מקבלת ההחלטות על המשך ההטמעה או השיפורים הטכנולוגיים הנדרשים.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך לברי וורם מנהל המכרזים וההתקשרויות ברשות, באמצעות דוא”ל: barry.wurm@innovationisrael.org.il , וזאת עד ליום 6.5.2024 בשעה: 09:00.