הודעה בדבר התקשרות עם ספק חוץ: קומבוקס תקשורת ואוטומציה בע"מ

תאריך אחרון להגשה

01/07/2023

תמצית המכרז

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

תמצית הודעה

שם הספק: קומבוקס תקשורת ואוטומציה בע”מ (להלן: “קומבוקס“) 

מהות ההתקשרות: הרשות מעוניינת להמשיך להשתמש בשירותי ערוצי תקשורת דיגיטלית עבור מערך הלקוחות ברשות. מטרת המערכת הדיגיטאלית הרב ערוצית הינה להסיט פעילות מטלפונים לערוצים אחרים, אשר באמצעותם מקבל מערך הלקוחות את כל הפניות על מסך אחד, על מנת להשיב ללקוחות הרשות. נדרש יכולות ניהול של ערוצים דיגיטליים שונים, ביניהם תכתובות מייל, סמסים, וואטסאפים, צ’אטים צ’אטבוטים ועוד. מומחים מטעם אבטחת מידע ברשות בדקו את החברה ואת הפתרון המוצע, ומצאו שהחברה והפתרון טובים ועומדים בסטנדרטים גבוהים של אבטחת המידע. 
תקופת ההתקשרות: יוני 2023- דצמבר 2024.
עלות ההתקשרות: כ- 140,000 בתוספת מע”מ כדין.