הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית עם ספק חוץ סימילארי בע"מ (Similari Ltd.)

תאריך אחרון להגשה

25/10/2021

תמצית הודעה

הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית עם ספק יחיד לפי תקנה 29(3) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993:

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

 

שם הספק: סימילארי בע”מ (Similari Ltd.) (להלן: “סימלארי“)

מהות ההתקשרות: שירותי קבלת תובנות ואנליטיקה מבוססי בינה מלאכותית (AI) וניתוח שפה אוטומטי (NLP), שמשנה את הדרך שבה ארגונים מקבלים מידע אסטרטגי וניתוחי שוק מעולם הפטנטים..

 

היקף ההתקשרות השנתי: כ- 10,000 דולר לשנה בתוספת מע”מ כדין (תלוי כמות רישיונות שימוש).

תקופת ההתקשרות: שנה + אופציה לשנתיים נוספות.

 

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד:

 

נדרש ניטור באופן רציף של עולם הפטנטים עבור תחומים טכנולוגים ספציפיים המוגדרים על ידי המשתמשים, והספקת תובנות עסקיות תחרותיות וניתוחי שוק ומגמות מתקדמים בנוסף ל: קבלת מידע בצורה מתמשכת, פשוטה ונוחה.

יתרונות שרותי החברה:

  • השרות דוחף אוטומטית ידע אל המשתמשים עבור תחומים טכנולוגיים ספציפיים ורלוונטיים, בניגוד לשירותים קיימים המצריכים עבודה ידנית קשה ומאומצת כדי לשאוב ידע מהשרות;
  • השימוש קל ופשוט, ומאפשר לקבל בקלות ובמהירות תובנות וניתוחי שוק מתקדמים;
  • ניטור באופן רציף את הטכנולוגיות הרלוונטיות, ואוטומטית ניתוח שינויים בשוק, כגון פיתוחים טכנולוגיים ומגמות שוק;
  • ניטור באופן רציף את אופי שימוש בשרות והעדפות המשתמשים, ובאמצעות בינה מלאכותית לומד כיצד ניתן לשפר את ההגדרות והדיוק;
  • העלייה לשרות קצרה ופשוטה, ללא צורך בעקומת למידה ארוכה וסבוכה.

 

Similari הינה הספק היחיד שהצליח לתת מענה לצרכים הנדרשים לרשות (ראו להלן).

לפלטפורמה יש יכולת להנגיש את המידע הנאסף באופן ברור וקל למשתמשים ברמות שונות (בודקים, אנשי רשות, וועדות..), כתלות בצרכים השונים שלהם. ניתן לשתף את הנתונים עם כל אחד – גם פטנטים וגם דאשבורד. כמו כן, המערכת מתריעה על עדכונים בתחומים שנבחרו לחקירה.

 

לאור האמור לעיל, הרשות מעוניינת להתקשר עם  סימלארי בע”מ, לצרכי הרשות.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך לברי וורם מנהל המכרזים וההתקשרויות ברשות, באמצעות כתובת המייל: barry.wurm@innovationisrael.org.il , וזאת עד ליום 25.10.2021 בשעה: 09:00.