הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית עם טריביוט איי או בע"מ (Treebute.io Ltd.)

תאריך אחרון להגשה

25/10/2021

תמצית הודעה

הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית עם ספק יחיד  לפי תקנה 29(3) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993:

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

 

שם הספק: טריביוט איי או בע”מ (Treebute.io Ltd.) (להלן: “טריביוט“)

מהות ההתקשרות: ברשות החדשנות עלה צורך לפעול תוך הסתמכות על עובדות ונתונים המסייעים להבנת הפעילות בשווקים הגלובליים אל מול התפתחות התעשיות בישראל, החל מרמת בחינת הפרויקטים האינדיבידואלים ועד רמת עבודת המטה והאסטרטגיה. צרכים אלה מחייבים יכולות איסוף מידע מפותחות, אשר יאפשרו להשוות ולערוך ניתוחי עומק במנעד גדול של תחומים באופן מהיר. על מנת לתת מענה מיטבי למגוון צרכנים שונים ברשות (בודקים, מנהלי חטיבות ותוכניות, מטה ועוד), יש צורך לאמץ יכולות חיפוש חזקות ומתוחכמות, אשר יכולות לא רק לאתר את המידע הרלוונטי אלא גם לזקק ולהבנות אותו בצורה המתאימה עבור כל משתמש, דבר האפשרי רק בעבודה עם טכנולוגיות מבוססות AI.

 

היקף ההתקשרות השנתי: כ- 11,000 דולר לשנה בתוספת מע”מ כדין (תלוי כמות רישיונות שימוש).

תקופת ההתקשרות: שנה + אופציה לשנתיים נוספות.

 

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד:

לטריביוט תשתית מבוססת בינה מלאכותית, המאפשרת יצירת שאילתות מורכבות, בהתאמה לצרכים המשתנים ולמשימות שמבצעים בעלי תפקידים שונים ברשות. כמו כן, החברה בעלת תשתית טכנולוגית עם יכולות לשליפת מידע מגוון (עסקי, טכנולוגי, מדעי, פטנטים ועוד) ממקורות מידע רבים, בו זמנית, באופן ממוכן. זאת ועוד: לטריביוט יכולת להנגיש את המידע הנאסף באופן ברור וקל למשתמשים ברמות שונות (בודקים, אנשי רשות, וועדות..), כתלות בצרכים השונים שלהם (אקסל, דאשבורד).

טריביוט פיתחה מערכת ייעודית, והיא מציעה לשימוש פלטפורמה מבוססת AI לכריית נתונים ממקורות רבים, כמו לקבל מבט מקיף על מובילים טכנולוגיים (סטארטאפים, אוניברסיטאות, מומחים, חברות, מרכזי העברת טכנולוגיה …), ולסווג לפי תת -דומיינים או גיאוגרפיות או לדרג אותם על פי מספר גורמים אפשריים אחרים.

בין יכולותיה של המערכת – מענה לצרכים המתעוררים בסביבת ניהול חדשנות, לרבות איתור מומחים טכנולוגיים ואחרים; איתור קולגות לשת״פ מחקרי; זיהוי מגמות עתידיות מתעוררות; זיהוי מובילות באקדמיה ועוד.

המערכת משתמשת בכלים ייחודיים, המאפשרים לבנות תמונת מצב מודיעינית בחטיבה טכנולוגית, ע״י סינתזה של מקורות שונים ומגוונים מכל העולם, לרבות: מאמרים מדעיים; דוחות טכניים; פטנטים; תקציבים ממשלתיים; קרנות הון סיכון וסטארטאפים; מדיה ועיתונות כללית.

לאור האמור לעיל, הרשות מעוניינת להתקשר עם  טריביוט איי או בע”מ, לצרכי הרשות.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך לברי וורם מנהל המכרזים וההתקשרויות ברשות, באמצעות כתובת המייל barry.wurm@innovationisrael.org.il , וזאת עד ליום 25.10.2021 בשעה: 09:00.