הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית בפטור בעילת ספק יחיד, לפי תקנה 29(3) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 – Susan Windham-Bannister

תאריך אחרון להגשה

13/11/2018

תמצית הודעה

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות”), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות”) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

שם הספק: Susan Windham-Bannister.

מהות ההתקשרות: 

הצגת התוכנית הלאומית שהקימה הגב’ Susan Windham-Bannister בבוסטון (תוכנית לאומית למדינת מסצ’וסטס לפיתוח תחום מדעי החיים והפארמה ואקוסיסטם תומך, הכוללת כלי תמיכה, שותפויות בין הממשל לסקטור הפרטי, ערוצי הכשרה מתאימים, תהליך סלקציה של פרויקטים למימון ממשלתי ועוד). הצגת התוכנית תתבצע בפני גורמים ברשות ומחוץ לרשות והצגת האימפקט הכלכלי והמדעי שהפיקה התוכנית, וקיום דיונים בהצלחת התוכנית לקידום תעשיית הביופארמה בישראל.

תקופת ההתקשרות: חצי שנה (ימי השתתפות בתוכנית 3 ימים). 

עלות ההתקשרות: כ- 13,000 $ בתוספת מע”מ. 

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד:

  1. רשות החדשנות שמה לה כיעד לפתח ולהפעיל תוכנית לקידום תעשיית הביופארמה בישראל. הרשות החלה בהכנת תכנית אסטרטגית, הבוחנת את הכשלים והחוסרים לאורך כל שלבי הפיתוח, בהתייעצות עם מובילי דעה בארץ, ובוחנת את הכלים הקיימים ברשות  ואת התאמתם לתוכנית החדשה.
  2. מהלך דומה למהלך שעושה הרשות בוצע לפני למעלה מעשור בבוסטון בארה”ב, לאחר החלטה שהתקבלה בממשלת מדינת מסצ’וסטס. ההחלטה התקבלה ע”י הממשל, לאור נטישה של חברות רבות את המדינה לטובת מדינות אחרות ודלדול האימפקט הכלכלי של התעשייה ביחס למקומות אחרים בארה”ב. לגיבוש התוכנית ולהפעלתה, בחר הממשל בגברת Susan Windham-Bannister.
  3. Susan ביצעה מהלך דומה למהלך המבוצע כיום ברשות, והקימה תוכנית לאומית למדינת מסצ’וסטס לפיתוח תחום מדעי החיים והפארמה ואקוסיסטם תומך, הכוללת כלי תמיכה, שותפויות בין הממשל לסקטור הפרטי, ערוצי הכשרה מתאימים, תהליך סלקציה של פרויקטים למימון ממשלתי ועוד.
  4. Susan אף ניהלה את התוכנית הלאומית הזאת במשך כמעט עשור שנים, וכיום עומדת בוסטון באחד המקומות הראשונים בעולם בכל הקשור לתעשיית הביופארמה, ומבוססת על אקוסיסטם מלא של מכוני מחקר, חברות הזנק, חברות ענק וקרנות הון סיכון.
  5. Susan משמשת כיום כיועצת בכירה למספר מדינות בארה”ב ובעולם. מספר גורמים מהרשות, ובכלל זה יו”ר הרשות ומנהל מערך הטכנולוגיות וענפי השוק, נפגשו איתה בחו”ל, ושמעו ממנה על הדרך שעשתה מרגע שמונתה ע”י הממשלה ועד להעמדת בוסטון בחזית העולמית בתחום הביופארמה.
  6. הגברת Susan Windham-Bannister הנה דמות מעוררת השראה, שגיבשה תוכנית לאומית עם כלל השחקנים בבוסטון, עמדה בראשה במשך כעשור, והביאה את בוסטון לצמרת העולמית בתחומי הביופארמה. לאור פעילות ייחודית זאת, שאין לה מקבילה בעולם.
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך למר צחי שנרך, מנהל המערך הטכנולוגי ברשות החדשנות, באמצעות כתובת המייל Zachi.Schnarch@innovationisrael.org.il וזאת עד ליום 13.11.2018 בשעה: 13:00.