הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית - המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי

תאריך אחרון להגשה

15/12/2022

תמצית המכרז

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

תמצית הודעה

שם הספק: המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי (להלן: “מכון הייצוא”)

מהות ההתקשרות: 

היקף כספי:  1 מיליון ש”ח, בתוספת מע”מ כדין.

תקופת ההתקשרות: שנה, עם אופציה להארכה לתקופה של שנה נוספת בהיקף כספי דומה.

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד

מכון היצוא הוא עמותה ללא כוונת רווח. מטרתו לתמוך ולסייע ליצואנים ישראלים ולמעוניינים להתחיל לייצא, בבניית יכולות, בפיתוח קשרים עסקיים, שיתופי פעולה ושותפויות אסטרטגיות עם גורמים מחו”ל. מאז הקמתו בשנת 1958, מהווה המכון בית עבור אלפי יצואנים ישראלים ומעניק להם בכל שנה מגוון שירותים וכלים להצלחה בינלאומית. יצירת קשרים עסקיים, שירותי מידע וייעוץ, השתתפות בתערוכות בינלאומיות ומגוון פעילויות – הם רק חלק מכלי הסיוע שמעניק מכון היצוא לחברות היצואניות הישראליות. בזכות הניסיון הרב במגוון התחומים הנלווים לתהליך היצוא של ענפי יצוא מתחומי מוצרי הצריכה והטכנולוגיות, נהנים היצואנים הישראלים משירותים ופעילויות המקדמים את היצוא הישראלי ברחבי העולם. המכון עובד בשיתוף פעולה עם נספחי המסחר והכלכלה המוצבים בחו”ל, נציגי פיתוח עסקי מקומיים, נציגים דיפלומטיים, נספחי מסחר זרים המכהנים בישראל וארגוני סחר בינלאומיים, לטובת קידום היצוא הישראלי.

בנוסף, מכון היצוא מקים כ-40 ביתנים לאומיים במגוון תערוכות בינלאומיות מובילות, השתתפות מאות חברות מתחומים שונים. בנוסף למכלול השירותים, הכלים והפעילויות שמציע מכון היצוא, יצואנים ישראלים יכולים ליהנות ממגוון שירותים מתקדמים המותאמים אישית לצרכיהם: פיתוח עסקי בינלאומי, איתור שותפים עסקיים, יעוץ בסחר הבינלאומי, ניהול שיווק במיקור חוץ, ליווי עסקי למנכ”ל, תקינה ורגולציה, מודיעין עסקי, סקירות ונתונים כלכליים, מידע על מקורות מימון ומענקים ועוד.

הרשות מעוניינת להגיע להסכם שיתוף פעולה שמטרתו קידום שיתוף פעולה עסקי ואשר מטרתו להגיע למירב קהלי היעד הרלוונטיים בתעשיית החדשנות הישראלית (אקוסיסטם החדשנות),  על מנת למצב את האקוסיסטם הישראלי בפני קהלים רלוונטיים בינלאומיים.

 

עיקרי השת”פ יהיו כדלקמן:

 1. הרשות תספק תמיכה שיווקית בגיוס חברות בכל האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה.
 2. הרשות תסייע, ככל שתדרש במיון, סינון ובחירת חברות בתחומי הכנסים.
 3. מכון היצוא יאפשר לרשות להיות שותפה במינימום 10 כנסים/תערוכות/ביתנים/משלחות עסקיות לבחירתה של הרשות.
 4. שם הרשות יתווסף לפעילויות בארץ, ומחוצה לה בכל הכנסים המשותפים בין הרשות, מכון היצוא וגורמים נוספים, וזאת על מנת להגדיל חשיפה בקרב החברות הישראליות השותפות למשלחות ובכלל.
 5. בכל פרסום הנוגע לשיתוף הפעולה בין הגופים באתר האינטרנט של הרשות או בכל אמצעי אחר בה תעשה הרשות שימוש לצורך קידום הפעילות השיווקיות בכל שלביה, יופיעו הלוגואים של שני הגופים (הרשות ומכון היצוא).
 6. בכל פרסום הנוגע לשיתוף הפעולה בין הגופים באתר האינטרנט של המכון ליצוא או בכל אמצעי אחר בה יעשה המכון ליצוא שימוש לצורך קידום הפעילות השיווקיות בכל שלביה, יופיעו הלוגואים של שני הגופים (הרשות ומכון היצוא).
 7. לוגו הרשות יופיע על 10 מיזמים בשנה, החוסים תחת שיתוף הפעולה, והכל בהתאם לשיתוף הפעולה המוסכם בין שני הגופים.
 8. לוגו הרשות יופיע על הביתנים מטעם המכון ליצוא בחו”ל.
 9. בפגישת ההכנה לחברות היוצאות תתקיים הרצאה מטעם הרשות על כלי התמיכה שלה.
 10. לרשות הזכות לשלוח נציג מטעמה לפגישות של בכירים ישראליים בביתנים/תערוכות/כנסים/משלחות עסקיות.
 11. ככל שניתן יהיה לשלב נציג של הרשות כדובר בכנסים/תערוכות/ביתנים, יעשה כן.
 12. הרשות תקבל רשימת חברות אשר נרשמו לכל אחת מהפעילויות המשותפות.
 13. אם תופעל מערכת B2B תקבל הרשות את רשימת החברות אשר הביעו עניין בשיתוף פעולה עם חברות ישראליות.
 14. הכנסים/התערוכות/הביתנים אשר יבחרו ישווקו כפעילות משותפת של הרשות והמכון- אך לרשות לא תהא הזכות להתערב בתהליך ההפקה או בעבודה המקצועית של המכון.

מבדיקה שנערכה אין בארץ גורם אחר אשר מהווה One Stop Shop לכל השירותים הנדרשים עבור הרשות ובכדי לבצע את השת”פ האמור בתחום הכנסים הבינלאומיים המגוונים הנדרשים.
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך למר ברי וורם, מנהל מכרזים והתקשרויות ברשות החדשנות, באמצעות כתובת המייל barry.wurm@innovationisrael.org.il  וזאת עד ליום 15.12.2022 בשעה: 13:00.