הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית בפטור בעילת ספק חוץ: The Intelligence Methodology research Center (IMRC)

תאריך אחרון להגשה

12/10/2022

תמצית המכרז

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות”), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות”) על כוונתה להתקשר עם  (ספק חוץ), לפי תקנה 3(31) לתקנות.

שם הספק: The Intelligence Methodology research Center (IMRC)

תמצית הודעה

מהות ההתקשרות:

אחת התכולות של תוכנית הביוקונברג’נס שמקודמת על ידי הרשות עוסקת בתחום של “אתגרים”. תוכנית אתגרים עוסקת לתת אתגרים מדעים וטכנולוגיים לקבוצות שיתחרו ביניהן ובסופו של דבר יזכו בפרס כלשהו.

הפעילות של איך מגדירים נכון את “האתגרים” בתוכנית הביוקונברג’נס ומביאים קבוצות מחקר איכותיות להשתתף באתגר איננה דבר טריוויאלי וצריכה לכלול את כל הפיתוח העסקי שנמצא מאחורי האתגר.

לטובת בניית תוכנית אתגרים מוצלחת הרשות מעוניינת להעסיק יועץ בכיר בתחום. ד”ר שי הרשקוביץ המועסק על ידי The Intelligence Methodology research Center (IMRC) הוא מומחה יחיד בתחומו, בעל הידע הנדרש בתחום האתגרים ובעל זמינות למתן שירותי הייעוץ הנדרשים.

תקופת ההתקשרות: שנה עם אופציה לשנה נוספת.

עלות ההתקשרות: עלות שעתית של 75 דולר לשעה בהיקף כספי של עד 400 שעות (סה”כ 30,000 דולר) אם אפשרות לממש אופציה לשעות נוספות במידת הצורך.  

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק חוץ:

  1. אותר מומחה בתחום  “האתגרים” בעל ניסיון רב בפיתוח עסקי של האתגרים הנדרשים בתוכנית הביוקנברג’נס.
  2. ד”ר שי הרשקוביץ הוא מומחה בין-לאומי בתחום “האתגרים”. שי ניהל את אחת מנגנון ה- Challenges  באחת התחרויות היוקרתיות ביותר בארה”ב, וצבר בכך ידע מעשי וייחודי באופן בו נדרש להגדיר אתגרים ולנהל את התחרות הכרוכה באתגרים אלו. הידע של ד”ר הרשקוביץ יוכל לקדם את הרשות ביצירת מסלול אתגרים חדש וייעודי שלא נוסה ברשות עד כה
  3. ד”ר שי הרשקוביץ מביא ניסיון מרשים בתחום, עם היכרות מעמיקה של התעשייה בעולם ועם היכרות מעמיקה של האקוסיסטם בישראל, ולכן בעל ערך רב וייחודי לבניית תכנית “אתגרים” מוצלחת שמתאימה לתעשייה הבין-לאומית בתחום הביוקונברג’נס. ד”ר שי הרשקוביץ זמין למתן השירות המבוקש, ומוכן להתקשר עם הרשות.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך לברי וורם מנהל מכרזים והתקשרויות ברשות לחדשנות, באמצעות כתובת המייל  barry.wurm@innovationisrael.org.il , וזאת עד ליום 12.10.2022 בשעה: 09:00.