הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית בפטור בעילת ספק יחיד: ILTV הכל ישראל בע"מ

תאריך אחרון להגשה

12/10/2022

תמצית המכרז

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

שם הספק:  ILTV הכל ישראל בע”מ.

תמצית הודעה

מהות ההתקשרות:

ILTV הכל ישראל בע”מ היא חברת חדשות ותוכן אשר החלה מיזם עבור הפקה ושידור של חדשות יומיות, ותכנים נוספים מישראל, באנגלית ובספרדית לרחבי העולם. כחלק משיתוף הפעולה עם קבוצת ידיעות אחרונות (ynet) תוכני הווידאו של ILTV משודרים באתר ynet באנגלית.

הייחודיות של החברה הינה הפקת תכנים מקוריים בשפה האנגלית המכוונים לקהלי יעד בצפון אמריקה וכן פלטפורמות הקידום שלהן הכוללות שיתופי פעולה עם מפעילים מובלים בתקשורת בארה”ב ובקנדה כדוגמת: COMCAST, JLTV (Jewish Live television), METV, JBS (Jewish Broadcast services)) ועוד.

עבור הפרויקט הייחודי של הבאת כוח אדם מחו”ל להייטק הישראלי הרשות נדרשת לצאת בקמפיין שמטרגט קהילות של יהודיים ולא יהודיים עם ניסיון רלוונטי להייטק באזורים מאוד ספצייפים בארה”ב בקנדה, ולפיכך מבקשת להתקשר עם חברה אשר תיתן פתרון קצה לקצה לייצור סרטונים וקידום והפצתו בפלטפורמות הבינלאומיות לקבוצות היעד הרלוונטיות.

תקופת ההתקשרות: שנה עם אופציה לשנה נוספת וכן נקודות יציאה.
עלות ההתקשרות: כ- 4,800 דולר לחודש בתוספת מע”מ כדין.
עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד: חברת ILTV הכל ישראל בע”מ, (להלן: “ILTV“) היא חברת חדשות ותוכן אשר החלה מיזם עבור הפקה ושידור של חדשות יומיות, ותכנים נוספים מישראל, באנגלית ובספרדית לרחבי העולם.

המיזם התקבל באהדה רבה, על ידי קהילות פרו ישראליות ברחבי העולם ובעיקר בשוק הצפון אמריקאי.

הייחודיות של החברה הינה הפקת תכנים מקוריים בשפה האנגלית המכוונים לקהלי יעד בצפון אמריקה וכן פלטפורמות הקידום שלהן הכוללות שיתופי פעולה עם מפעילים מובלים בתקשורת בארה”ב ובקנדה כדוגמת: COMCAST, JLTV (Jewish Live television), METV, JBS (Jewish Broadcast services) ) ועוד.

מבדיקה שנעשתה לא נמצאה עוד חברה אשר יכולה לתת את השירותים הנדרשים קצה לקצה. 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך לברי וורם מנהל מכרזים והתקשרויות ברשות לחדשנות, באמצעות כתובת המייל  barry.wurm@innovationisrael.org.il, וזאת עד ליום 12.10.2022 בשעה: 09:00.