הודעה בדבר התקשרות בפטור בעילת ספק יחיד, עם ע.ר. צים שיווק ישיר בע"מ ו/או אומדן לקמעונאות והשקעות בע"מ ו/או יינות ביתן בע"מ - רשת המזון "יינות ביתן"

תאריך אחרון להגשה

27/01/2019

תמצית הודעה

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

שם הספק:  ע.ר. צים שיווק ישיר בע”מ ו/או אומדן לקמעונאות והשקעות בע”מ ו/או יינות ביתן בע”מ – רשת המזון “יינות ביתן”.

מהות ההתקשרות: 

לצורך ביצוע רכישות של מוצרי מזון בהקפה בסניף איירפורט סיטי של הרשת.

תקופת ההתקשרות:

עד סוף מרץ 2019.

עלות ההתקשרות:  

עד 60,000 ₪, בתוספת מע”מ כדין.

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד:

הרשות משתמשת בשירותי משלוחים לרכישת מוצרי מכולת שונים.

מחלקת הרכש והתפעול של הרשות בחנה מספר מרכולים הנמצאים באזור קריית שדה התעופה, לצורך רכישת מוצרי מכולת באמצעות משלוחים, אך התברר כי אינם מוכנים לבצע משלוחים לקריית שדה התעופה ו/או אינם מתחייבים על זמני משלוח קצרים, המאפשרים גמישות תפעולית.

מודגש, כי נדרשים זמני אספקה גמישים ו/או קצרים, על מנת לאפשר תפעול יעיל של רכישת מוצרי מזון עבור הרשות.

כמו כן, מובהר כי מדובר בתקופת התקשרות קצרה ומוגבלת בסכום, וזאת עד למעבר של משרדי רשות החדשנות לירושלים בעוד כחודשיים.   

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך למר בני ברלב, מנהל התפעול והרכש ברשות החדשנות, באמצעות כתובת המייל BBL@innovationisrael.org.il, וזאת עד ליום 27.1.2019 בשעה 13:00.