הודעה בדבר התקשרות בפטור בעילת ספק יחיד עם חברת קומבוקס תקשורת ואוטומציה בע"מ

תאריך אחרון להגשה

13/10/2020

תמצית הודעה

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

שם הספק: חברת קומבוקס תקשורת ואוטומציה בע”מ (להלן “קומבוקס”)

 

מהות ההתקשרות:

הרשות מעוניינת להשתמש בשירותי ערוצי תקשורת דיגיטלית עבור מערך הלקוחות ברשות.

מטרת המערכת הדיגיטאלית הרב ערוצית הינה להסיט פעילות מטלפונים לערוצים אחרים, אשר באמצעותם מקבל מערך הלקוחות את כל הפניות על מסך אחד, על מנת להשיב ללקוחות הרשות.

נדרש יכולות ניהול של ערוצים דיגיטליים שונים, ביניהם תכתובות מייל, סמסים, וואטסאפים, צ’אטים צ’אטבוטים ועוד.

מומחים מטעם אבטחת מידע ברשות בדקו את החברה ואת הפתרון המוצע, ומצאו שהחברה והפתרון טובים ועומדים בסטנדרטים גבוהים של אבטחת המידע. 

 

תקופת ההתקשרות: 10/2020- 4/2022.

עלות ההתקשרות: כ- 105,000 בתוספת מע”מ כדין.

 

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד:

המערכת של קומבוקס מורשית על ידי פייסבוק ו-ווטסאפ העולמית לתמוך בשירות הווטסאפ העסקי, ונמצא כי היא היחידה בשוק הישראלי אשר תומכת בשירות זה.

בהקשר זה יצוין, כי הרשות ניסתה לפנות ישירות אל פייסבוק העולמית על מנת לקבל אישור להשתמש בווטסאפ עסקי, אך נענתה בינתיים בסירוב בשל מדיניות פייסבוק העולמית שלא לאפשר לגורמי ממשל להשתמש בשירות הווטסאפ העסקי.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך למר ברי וורם, מנהל מכרזים והתקשרויות ברשות החדשנות, באמצעות כתובת המייל barry.wurm@innovationisrael.org.il   וזאת עד ליום 13.10.2019  בשעה: 13:00.