WIN

בינה מלאכותית בתקשורת הדור החמישי בסלולר לאתר המאגד

CRISPR-IL

תשתית מבוססת AI להגברת דיוק ויעילות כלי עריכה גנומית (בטכנולוגיית CRISPR)