SNOW

טכנולוגיות חדשניות לתעשיית הבדים הלא ארוגים

SHPC

הקניית תכונת סופר-הידרופוביות למשטחי פלסטיק

CIRCLE

טכנולוגיות לשימוש בפלסטיק ממוחזר ולייצור מוצרי פלסטיק הניתנים למחזור

SMART

הגנה על חומרי ריבוי וגטטיביים (פקעות, ייחורים ושתילים)

BIO PLAST

פיתוח והטמעת פולימרים וחומרים פלסטיים מתכלים שותפים מהתעשיה: תמה גרופ, אבגול, אלאג’ין, אלגלייף, גניגר מפעלי פלסטיקה, כפרית תעשיות, כרמל אולפינים, מלודאה, מפל, סולוטום טכנולוגיות, פוליגל תעשיות פלסטיקה, פוליגרין בע”מ, שלאג תעשיותשותפים מהאקדמיה: אוניברסיטת תל אביב, שנקר, הטכניון, אוניברסיטת בן גוריון, האוניברסיטה העברית, מכון וולקניתחילת פעילות: 1.8.2023