FOOD IOT

איגום, ניתוח והפקת תובנות ממידע עתק בתעשיית המזון הישראלית לאתר המאגד

LAMP

פיתוח תהליכים, כלי תכנון וסימולציה של עיבוד חומרים בלייזר באמצעות תא רובוטי לאתר המאגד