GRAPHENE

ייצור ושילוב גרפן במעגלים מודפסים לשיפור יעילות פיזור תרמי והולכה בתדר גבוה לאתר המאגד

מטא-חומרים

טכנולוגיות ליצירת, תכנון ושילוב התקנים המבוססים על מטא-חומרים שותפים מהתעשיה: גלאל, Elbit Systems ,ceragon ,PCB ,SCD ,SatixFy ,IKOM ,FVMAT ,Opsys ,Spectralics שותפים מהאקדמיה: אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת אריאל, האוניברסיטה העברית, הטכניון, מכון ויצמן, אוניברסיטת בר אילןתחילת פעילות: 1.1.2023