12.12.2022 – בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשת תמיכה במו’פ לחברות תעשיית הייצור.docx