מסלול הטבה מס’ 14 – מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת-29.11.2022.pdf