מסלול הטבה מס’ 9 – תנופה – סיוע ליזמים טכנולוגיים מתחילים-21.11.2022.pdf