מסלול הטבה מס’ 34 – תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) – 21.11.2022.pdf