מסלול הטבה מס’ 3 – חממות טכנולוגיות-21.11.2022.pdf