טופס ההצעה – נספח ב – נקי להגשה- לאחר שאלות הבהרה.pdf