‏‏פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 29.05.2022 – לפרסום.pdf