מסלול הטבה מס’ 26 – תכנית אתגר – עידוד מופ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים- 27.10.2022.pdf