מסלול הטבה מס’ 32 – מו”פ עסקי בחקלאות – 27.10.2022.pdf