מסלול מס’ 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור – 26.10.2022.pdf