מסלול הטבה מס’ 5 – פיתוח תשתיות טכנולוגיות מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה – 26.10.2022.pdf