20.10.2022 – בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתוכנית הרצה.docx