נהלי מסלול הטבה מס 39 – חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) 22022021 לצורך העלאה של נוהל ישן.docx