נהלי מסלול הטבה מס 39 – חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) 19-09-2022.pdf