נספח ד- מחקרים אקדמיים -טופס הצעה (מתוקן)- נקי להגשה.pdf