הסכם נספח למכרז לניהול מיזם מתואם בתחום החקלאות.pdf