הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים תקשורת ואלקטרוניקה 13.09.2022_0.pdf