29.08.2022 – בקשת תמיכה בפרויקט חממה להוכחת היתכנות .docx