מסלול הטבה מס’ 39 – חממות יזמות בפריפריה-230822.pdf