מסלול הטבה מס’ 38 – קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה-230822.pdf