מסלול הטבה מס’ 44 – פיתוח הון אנושי עבור התעשייה בישראל 08.08.22.docx