02.08.2022 – בקשת תמיכה בתכנית מחקר יישומי באקדמיה.docx