20.07.2022 – בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית החממות.docx