(2)יחס בין עובדי מחקר ופיתוח לעובדי מעטפת יוני-EXPORT.xlsx