נתוני השקעות ומספר חברות על פי תחומים בהייטק יוני.xlsx