(1)סטרטאפים שנפתחו לעומת סטרטאפים שנסגרו – אוהד מתוקן-EXPORT.xlsx