סטרטאפים שנפתחו לעומת סטרטאפים שנסגרו – אוהד מתוקן.xlsx