שנפתחו לעומת סטרטאפים שנסגרו – אוהד מתוקן-EXPORT.xlsx