(6)סטרטאפים שנפתחו לעומת סטרטאפים שנסגרו-EXPORT.xlsx