19.07.2022 – הצעה לתוכנית לפיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע (אשכול 6).docx