19.07.2022 – הצעה לתוכנית לפיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע (אשכול 1 עד 5).docx